کارشناسی تعاون و رفاه ناحیه3 اصفهان
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

فرهنگ کارت

                                                                      باسمه تعالی                              

  قابل توجه همکاران شاغل و بازنشسته

خرید با فرهنگ کارت

 با مبالغ  10.000.000  تا  100.000.000ریالی          

بصورت کسرازحقوق با اقساط 10ماهه بدون کارمزد

                جهت ثبت نام و دریافت آدرس فروشگاه ها در طول سال از دوم تا هشتم هر ماه                          

به سایت    farhangkart.isfedu.irمراجعه فرمائید.

                                 کارشناسی تعاون و اموررفاهی ناحیه3

 

                           

مشاهده تصاویر بیشتر

  • 1
صندوق وام ضروری
رزرو سوئیت های باغبهادران(سعیدآباد)
refah3.ir سایت سعیدآباد
تعاون و رفاه آموزش و پرورش ناحیه 3  اصفهان  .  کلیه حقوق محفوظ است .
www.tavon3.com
Top