کارشناسی تعاون و رفاه ناحیه3 اصفهان
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
رزرو سوئیت های باغبهادران(سعیدآباد)

رزرو سوئیت های باغبهادران(سعیدآباد)

قابل توجه همکاران شاغل و بازنشسته
همکاران می توانند جهت رزرو سوئیت های باغبهادران(سعیدآباد) ، 20 تا 30 هرماه جهت روزهای ماه بعد به کارشناسی تعاون اداره مراجعه نمایند بدلیل محدودیت سوئیت ها تقدم با همکارانی است که زودتر مراجعه نمایند.
مشاهده تصاویر بیشتر

  • 1
صندوق وام ضروری
تعاون و رفاه آموزش و پرورش ناحیه 3  اصفهان  .  کلیه حقوق محفوظ است .
www.tavon3.com
Top