کارشناسی تعاون و رفاه ناحیه3 اصفهان
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
قابل توجه همکاران شاغل و بازنشسته
همکاران می توانند جهت رزرو سوئیت های باغبهادران(سعیدآباد) ، 20 (بیستم ) هرماه ساعت 20  جهت روزهای ماه بعد به سایت refah3.ir مراجعه نمایند بدلیل محدودیت سوئیت ها تقدم با همکارانی است که زودتر مراجعه نمایند.

تعاون و رفاه آموزش و پرورش ناحیه 3  اصفهان  .  کلیه حقوق محفوظ است .
www.tavon3.com
Top
صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 3 )وتعاون ورفاه

برای ورود کلیک نمایید